Par LIAB

PAR LIAB

Mēs esam nevalstiska organizācija ar mērķi apvienot Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares pārstāvjus.

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības loma ir sniegt vienotu nozares viedokli valsts pārvaldes sektoram, uzturēt konstruktīvu komunikāciju ar likumdevēju varu darbā pie normatīvo regulējumu izstrādes, kā arī pārstāvēt biedrībā esošo uzņēmumu intereses. Mēs aicinām veidot atvērtu un godīgu tirgu visiem licencētajiem interneta azartspēļu uzņēmumiem Latvijā. Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas iedzīvotājiem ir jāsaņem pakalpojumi no regulētiem un atbildīgiem tiešsaistes azartspēļu uzņēmumiem.

Mēs darbojamies, lai veidotu mūsdienīgas, tehnoloģiski attīstītas un sociāli atbildīgas nozares tēlu, kā arī veicinātu saprātīgu interneta azartspēļu patēriņu.

BIEDRĪBAS MĒRĶI

Definēt interaktīvo azartspēļu nozari.

Ieviest standartus, kas veicinātu godīgu un sociāli atbildīgu interaktīvo azartspēļu nozares vidi.

Sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām un likumdevēju varu pilnveidot interaktīvo azartspēļu nozares regulējošos normatīvos aktus, ar nolūku mazināt ēnu ekonomiku nozarē un veicināt vienlīdzīgu konkurenci.

Atbalstīt valsts pārvaldes institūcijas un likumdevēju varu cīņā ar nelegālajiem ārvalstu interaktīvo azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, lai, pirmkārt, pasargātu Latvijas iedzīvotājus no agresīvas un bezatbildīgas komercdarbības un, otrkārt, tiktu nomaksāti nepieciešamie nodokļi.

Nodrošināt biedrības locekļiem juridiskas konsultācijas par normatīvo regulējumu, nodokļu politiku, klientu datu aizsardzību u.tml.

Nodrošināt aktuālāko informāciju par interaktīvo azartspēļu nozari (dati, regulējumi, pētījumi).

Nodrošināt savstarpējās komunikācijas platformu nozares uzņēmumu pārstāvjiem informācijas apmaiņai, diskusijām par nozares attīstību un stratēģisku jautājumu risināšanai.

Veidot nozares tēlu publiskajā informācijas telpā.

Interaktīvo azartspēļu nozare ir inovatīva, un tehnoloģiju attīstības temps nozarē ir straujš. Uzņēmumi strādā augstas konkurences apstākļos, un to darbība ir pārskatāma. Gan starptautiski, gan Baltijas tirgū nozare piedzīvo strauju attīstību un izmaiņas, kas skar gan uzņēmējus, gan klientus. Bieži izmaiņas ir pārāk straujas un normatīvie akti, kas regulē nozares darbību, zaudē savu aktualitāti. Biedrības dibinātāji uzskata – lai nonāktu pie optimāla nozares regulējuma, tas jāveido valsts pārvaldes atbildīgajām organizācijām ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, izmantojot Igaunijas, Dānijas u.c. Eiropas Savienības dalībvalstu pozitīvo piemēru.