Taps Eiropas standarts par tiešsaistes azartspēļu kaitējuma pazīmēm jeb marķieriem; Latvijā LIAB biedri vienotus marķierus lieto kopš pērnā gada

<strong>Taps Eiropas standarts par tiešsaistes azartspēļu kaitējuma pazīmēm jeb marķieriem; Latvijā LIAB biedri vienotus marķierus lieto kopš pērnā gada</strong>

Eiropas valstis ir apstiprinājušas Eiropas Azartspēļu un likmju asociācijas (EGBA) priekšlikumu izveidot kopēju Eiropas standartu par kaitējuma pazīmēm, kas ir nozīmīgs solis ceļā uz drošākām azartspēlēm Eiropā.

Par standartu izstrādi Eiropā atbildīgās Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) locekļi ir nobalsojuši par Eiropas standarta izveidi attiecībā uz tiešsaistes azartspēļu kaitējuma pazīmēm. Priekšlikumu par standarta izstrādi CEN iesniedza EGBA ar mērķi veicināt drošākas tiešsaistes azartspēles un stiprināt spēlētāju aizsardzību Eiropā.

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība (LIAB) ir EGBA partneris. Latvijā interaktīvo azartspēļu nozare pašregulācijas ceļā, apsteidzot nacionālā un Eiropas līmeņa regulējumus, kopš pērnā gada ir ieviesusi vienotus riska marķierus, kas ir obligāti visiem LIAB biedriem. Vairāk informācijas šeit: https://liab.lv/liab-jaunumi/lai-pasargatu-klientus-no-parmerigas-speles-licencetie-interaktivo-azartspelu-operatori-ieviesis-vienotu-analitisko-sistemu/.

“Atbildīga un droša spēles vide ir LIAB biedru prioritāte, biedrības pamata uzdevums ir proaktīvi rīkoties, ieviešot arvien precīzākus un efektīvākus atkarības prevencijas rīkus. Vienotie riska marķieri, kurus ieviesām pērn ir viens no šiem soļiem. Ejam vienā virzienā ar pārējām Eiropas valstīm un esam gandarīti, ka pašregulācijas ceļā spējam pat apsteigt nacionālā un Eiropas līmeņa lēmumus,” uzsver LIAB pārstāvis, WilliamHill Latvia valdes loceklis Kaspars Rāzna.

“Vienoti marķieri dos iespēju ievākt precīzāku un salīdzināmu statistiku, uz šo datu pamata būs iespējams izdarīt precīzākus secinājumus un tā rezultātā pieņemt efektīvākus lēmumus par atkarību prevenciju jau Eiropas līmenī, dalībvalstis varēs produktīvāk apmainīties ar pieredzi,” norāda Rāzna. 

Kaitējuma pazīmes jeb marķieri ir izmaiņas tiešsaistes azartspēļu spēlētāja uzvedībā, piemēram, spēles ātrumā, laikā un ilgumā, ko var izmantot, lai palīdzētu identificēt riskantu vai bīstamu spēlētāja uzvedību. Šīs pazīmes ir būtiskas, lai tālāk izstrādātu efektīvus agrīnās iejaukšanās mehānismus, kuru mērķis ir novērst ar azartspēlēm saistīto kaitējumu. Daudzas organizācijas, tostarp veselības aprūpes iestādes un azartspēļu operatori, jau izmanto kaitējuma pazīmes, taču trūkst vienota uzvedības modeļu saraksta, kas uzskatāms par kaitējuma pazīmēm. EGBA ierosinātā CEN standarta izveides mērķis ir atrisināt šo problēmu Eiropas līmenī, izveidojot standartizētu kaitējuma pazīmju sarakstu.

CEN balsojums notika 2022. gada decembrī, un paredzams, ka darbs pie standarta izveides sāksies 2023. gada 1. ceturksnī. CEN standarta izstrādes process paredz plašu Eiropas interešu grupu, tostarp akadēmisko aprindu pārstāvju, veselības jomas ekspertu, uzraudzības iestāžu, azartspēļu operatoru un patērētāju organizāciju, iesaisti diskusijās ar CEN pārstāvēto valstu delegāciju starpniecību. Lai gan CEN galīgais standarts būs izmantojams pēc brīvprātības principa, to varēs arī padarīt juridiski saistošu ar tiesību aktu palīdzību. “Mums ir patiess prieks, ka CEN ir apstiprinājusi EGBA priekšlikumu izveidot standartizētu kaitējuma pazīmju sarakstu, un mēs pateicamies CEN locekļiem par atbalstu. Šis lēmums ir pagrieziena punkts un nozīmīgs solis ceļā uz drošākām azartspēlēm Eiropā. Tāpat mēs pateicamies arī saviem biedriem par viņu stingro apņemšanos veicināt drošākas azartspēles un nemainīgo atbalstu, lai šis priekšlikums taptu īstenots. CEN standarta izstrādes process sniegs unikālu un vērtīgu iespēju galvenajām Eiropas interešu grupām apvienot savus resursus un zināšanas, lai veicinātu drošākas azartspēles. Mēs ar nepacietību gaidām, kad varēsim sniegt savu ieguldījumu šajā procesā, daloties nozares zināšanās un pieredzē,” norāda EGBA ģenerāldirektorsMārtens Hajers.