Izstrādāts azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu projekts 2019. – 2026. gadam

Izstrādāts azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu projekts 2019. – 2026. gadam

Izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē ir nodots pamatnostādņu projekts “Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2019.–2026. gadam”.

Pamatnostādņu projekta izstrādē piedalījās Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība (LIAB). LIAB pievērsās jautājumam par azartspēļu reklāmu. Biedri pauda viedokli, ka gadījumā, ja tiks ieviests reklāmas aizliegums, tam ir jābūt vispārīgam un jāattiecas arī uz VAS Latvijas Loto. Vienlaikus LIAB uzskata, ka ir nepieciešams definēt atļauto reklāmas apjoma minimumu, kas būtu saistošs visiem nozares dalībniekiem.

Tāpat LIAB uzskata, ka VAS Latvijas Loto loteriju dalībniekiem ir jāievieš vecuma ierobežojums – 18 gadi, tāpat kā tas ir pārējā nozarē.   

LIAB arī aktualizēja jautājumu par atbildīgas spēles principu ieviešanu visā nozarē, ko jau labu laiku dara interaktīvo azartspēļu operatori. Tāpat biedri runāja par ēnu ekonomikas apkarošanu, jo šī problēma lielā mērā attiecas tieši uz tiešsaistes spēļu operatoriem.

Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu izstrādes mērķis ir veicināt uz ilgtermiņa attīstību orientētu, caurskatāmu, godīgu, legālu azartspēļu un izložu organizēšanu Latvijā, vienlaikus nodrošinot sabiedrības interešu, sabiedrības veselības un personas/spēlētāja tiesību aizsardzību un labklājību, nodrošinot kvalitatīvus izklaides pasākumus sociāli atbildīgā un atkarības riskus neradošā veidā, kā arī mazinot nozares izraisītās sekas.

Pamatnostādnēs ir izvērtēta esošā situācija azartspēļu un izložu jomā un izklāstītas konstatētās problēmas un iespējamie risinājumu varianti. Pamatnostādnēs ietverti rīcības virzieni sabiedrības aizsardzības (ieskaitot atkarības no azartspēlēm un izlozēm novēršanas un profilakses pasākumus), reklāmas ierobežojumu, nelegālo un nelicencēto azartspēļu un izložu mazināšanas, azartspēļu pieejamības ierobežošanas (ieskaitot to fizisko izvietojumu pašvaldībās), nozares uzraudzības, kā arī jaunāko nozares attīstības tendenču jautājumos.