Eiropas Azartspēļu un likmju asociācija aicina ieviest Eiropas standartu par azartspēļu kaitējuma pazīmēm

<strong>Eiropas Azartspēļu un likmju asociācija aicina ieviest Eiropas standartu par azartspēļu kaitējuma pazīmēm</strong>

Eiropas Azartspēļu un likmju asociācija (EGBA) ir lūgusi Eiropas Standartizācijas komiteju (CEN) izveidot standartizētu kaitējuma pazīmju sarakstu, lai padarītu tiešsaistes azartspēles drošākas un palīdzētu novērst ar azartspēlēm saistīto kaitējumu Eiropā.

Saskaņā ar standartizācijas priekšlikumu, ko EGBA ir iesniegusi Eiropas Standartizācijas komitejai, Eiropas standarts attiecībā uz kaitējuma pazīmēm palīdzētu savlaicīgi identificēt iespējamo riskanto vai problemātisko tiešsaistes spēlētāju uzvedību. EGBA uzskata, ka ar azartspēlēm saistītā kaitējuma novēršanai Eiropā ir svarīgi izveidot uzticamu un standartizētu kaitējuma pazīmju sarakstu.

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības (LIAB) ir EGBA partneris un sadarbojas ar to, tai skaitā iniciatīvas Drošākas spēles nedēļa ietvaros, un pievienojas EGBA aicinājumam.

EGBA aicina visus azartspēļu nozarē iesaistītos, jo īpaši azartspēļu uzraudzības iestādes, atbalstīt standartizācijas priekšlikumu. EGBA ir apņēmusies veicināt drošāku azartspēļu kultūru un uzskata, ka standartizēta kaitējuma pazīmju saraksta izveide nāktu par labu visām interešu grupām, kas strādā, lai novērstu ar azartspēlēm saistīto kaitējumu Eiropā.

Eiropas Standartizācijas komiteja, kas atbild par standartu izstrādi Eiropā, pašlaik rīko savu biedru – Eiropas nacionālo standartizācijas iestāžu (NSB) – balsojumu, lai lemtu, vai šo priekšlikumu atbalstīt. Nacionālajām standartizācijas iestādēm ir jānobalso līdz 2022. gada decembra beigām. Ja priekšlikums tiks atbalstīts, nozares interešu grupas, tostarp akadēmisko aprindu pārstāvji, veselības eksperti, uzraudzības iestādes, komersanti un patērētāju organizācijas, varēs piedalīties diskusijās par standarta izstrādi.
"Mēs aicinām nacionālās standartizācijas iestādes, azartspēļu uzraudzības iestādes un citas interešu grupas atbalstīt šo priekšlikumu un kopīgi izstrādāt kaitējuma pazīmju standartu Eiropā. Standarts būtu būtisks elements, kas palīdzētu novērst riskantu un problemātisku azartspēļu uzvedību un nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Standarta izstrādes process apvienotu akadēmisko aprindu, pētnieku, kaitējuma novēršanas ekspertu un citu iesaistīto pušu zināšanas un pieredzi, lai kopīgi strādātu pie viena mērķa –novērst ar azartspēlēm saistīto kaitējumu,” norādā EGBA ģenerālsekretārs Mārtens Hajers (Maarten Haijer).

Svarīgi pieminēt, ka šonedēļ grupa vadošo akadēmiķu parakstīja kopīgu vēstuli par atbalstu kaitējuma pazīmju standartam, norādot, ka tā izstrāde veicinātu sadarbību pētniecības jomā, tādējādi uzlabojot izpratni par problemātiskām azartspēlēm un atbalstot kaitējuma novēršanu Eiropā.

Kā zināms 2021.gada nogalē LIAB biedri, Latvijā licencētie spēļu operatori parakstīja atjaunotu nozares atbildības kodeksu un apņēmās ieviest vienotu analītisko monitoringa sistēmu, lai maksimāli pasargātu klientus no problemātiskās spēles. Lai azartspēles klientiem būtu tikai izklaide un klienti tiktu pasargāti no problemātisku spēles paradumu veidošanās, kā arī balstoties uz zinātniskiem pētījumiem un līdzšinējo pieredzi, operatori ir vienojušies savu klientu uzvedības monitoringā izmantot visiem operatoriem vienotus kritērijus, kas var liecināt par problemātiskas spēles pazīmēm. Ar mērķi laikus identificēt un novērst azartspēļu riskus visi LIAB biedri ir apņēmušies ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam uzsākt pielietot noteiktus uzvedības uzraudzības kritērijus:

  • spēlē pavadītais laiks jeb spēles ilgums;
  • klienta veikto iemaksu summas;
  • klienta veikto iemaksu biežums;
  • nesekmīgas klienta iemaksas;
  • klienta zaudējumu apmērs;
  • klienta komunikācijas ar operatoru maniere.

Vairāk informācijas par vienoto analītisko monitoringa sistēmu šeit: https://liab.lv/liab-jaunumi/lai-pasargatu-klientus-no-parmerigas-speles-licencetie-interaktivo-azartspelu-operatori-ieviesis-vienotu-analitisko-sistemu/