Droša spēle var būt tikai legālā un aizsargātā vidē

Droša spēle var būt tikai legālā un aizsargātā vidē
Anna Sofija Olsone, eksperte, lektore (Zviedrija)

Azartspēļu nozare nav tikai daži spēļu zāļu un online spēļu operatori vai globālie tehnoloģiju uzņēmumu, tā aptver plašu iesaistīto pušu loku: bizness, mediji, komunikācija, politika. Taču visa pamatā ir cilvēks. Nozares galvenais mērķis ir nodrošināt patērētāju aizsardzību, kas paredz:

  • augstu aizsardzību spēlēs,
  • augstu spēļu drošību,
  • azartspēļu negatīvo seku ierobežošanu,
  • ka azartspēles nedrīkst būt platforma noziedzīgām darbībām.

Pamata jautājums ir -  kam ļaut ienākt legālā, licencētā azartspēļu tirgū un kādu regulējumu tam piemērot.

Zviedrijas Azartspēļu inspekcija atbild par likumisku, drošu un uzticamu Zviedrijas azartspēļu tirgus darbību. 2019.gada 1.janvārī Zviedrijā stājās spēkā jauns azartspēļu likums un  Azartspēļu inspekcija nāca klajā ar paziņojumu par to, ka ir jācīnās pret nelikumīgām darbībām azartspēļu jomā.

Paziņojumā bija teikts, ka lai nodrošinātu jaunā likuma efektivitāti, jebkuram, kas vēlas uzsākt darbību azartspēļu nozarē Zviedrijā, ir jāsaņem licence. Bez tās ienākšana Zviedrijas azartspēļu tirgū ir liegta. Tas ir priekšnoteikums patērētāju aizsardzībai. Bez uzraudzības azartspēļu nozare var radīt nopietnas sekas sabiedrībai, proti, budžets zaudēs ienākumus no nodokļiem, bet problemātisko spēlētāju skaits pieaugs. Līdz ar to prioritārs Azartspēļu inspekcijas uzdevums ir veicināt spēlētājus izvēlēties licencētus pakalpojumu sniedzējus. Viens no soļiem ir vēršanās pret nelikumīgiem operatoriem.”

Skaidrs tiesiskais regulējums, kas paredz efektīvu patērētāju aizsardzību (tajā skaitā valsts noteiktus sevis izslēgšanas instrumentus) ir  pirmais solis. Ir nepieciešams arī reāli to ieviest praksē. Šim procesam ir jābūt balstītam zināšanās un faktos, nevis emocijās un pieņēmumos. Mūsdienās šī regulējuma ieviešanu dzīvē var aprakstīt ar vienu teikumu: “Lai izprastu savu klientu, izmantojiet jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas un iegūtā informācija būs pamats tālākai darbībai.”

Pasaules mērogā ir iezīmējušies trīs faktori, kas stiprina legālas azartspēļu nozares pozīcijas un veicina spēlētājus izvēlēties tās sniegtos pakalpojumus:

  • regulējumi, kas balstīti uz licenču izsniegšanu,
  • patērētāju aizsardzība,
  • jaunās tehnoloģijas.

Liela spēlētāju kopienas daļa novērtē drošu un likumisku spēļu vidi. Tā mēs nodrošinām savu pilsoņu aizsardzību mūžīgi mainīgajā digitālajā vidē. Nevar ļaut spēlētājiem izkļūt no redzesloka un nonākt ārpus uzraudzības zonas!