NOZARES ATBILDĪBAS KODEKSS

NOZARES ATBILDĪBAS KODEKSS

Nozares ilgtspējīga pastāvēšana ir iespējama tikai nozarei un valstij kopīgi rūpējoties par to, ka tās sniegtie pakalpojumi tiek piedāvāti atbildīgā veidā un vidē. Latvijā interaktīvo azartspēļu tirgus ir stingri regulēts no valsts puses, un interaktīvo azartspēļu organizatori jau šobrīd pilnā apmērā spēlētājiem nodrošina normatīvajos aktos noteiktās iespējas noteikt sev spēles likmes un apgrozījuma limitus sesijas laikā. Tajā pat laikā interaktīvo azartspēļu organizatori pilnība ievēro un nepieļauj piekļuvi spēlētājiem, kas ir paši sev to lieguši, kā arī jaunākiem par 18 gadiem.

Vadošie Latvijas interaktīvo azartspēļu operatori, Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības (LIAB) biedri, ir parakstījuši nozares atbildības kodeksu, apņemoties nodrošināt klientiem vairākus papildu aizsardzības rīkus, ar nolūku maksimāli samazināt atkarības rašanās iespējas.