Nozare

PĒTĪJUMI

Latvijas interaktīvo jeb online azartspēļu nozare: izaicinājumi un risinājumi nelegālās tirgus daļas mazināšanai. 3. ziņojums.

Šis ir pēc kārtas trešais ziņojums, kura mērķi ir identificēt būtiskākos faktorus, kas veicina nelegālā tirgus apjomu Latvijas interaktīvo azartspēļu tirgū, un piedāvāt ieteikumus nelegālā tirgus apjoma mazināšanai.

Par ēnu ekonomiku interaktīvo azartspēļu tirgū Latvijā

2022. gada pavasarī starptautiskā pētījumu aģentura H2GC veica padziļinātu pētījumu par ēnu ekonomiku interaktīvo azartspēļu tirgū Latvijā. Šāds pētījums Latvijā veikts pirmo reizi. Aicinām iepazīties ar pētījumu, kura priekšgalā bija H2GC direktors Deivids Henvuds (David Henwood) un vadošais analītiķis Eds Birkins (Ed Birkin).

Latvijas interaktīvo azartspēļu nozare: izaicinājumi un risinājumi nelegālās tirgus daļas mazināšanai

Mazināt nelegālo online azartspēļu īpatsvaru, apkarojot ēnu ekonomiku un atkarību riskus, ir iespējams tikai pie nosacījuma, ja patērētājiem tiek nodrošināts legāls un kontrolēts interaktīvo azartspēļu piedāvājumu. Tā secināts pētījumā “Latvijas interaktīvo azartspēļu nozare: izaicinājumu un risinājumi nelegālās tirgus daļas mazināšanai”, ko ir veicis SSE Riga profesors un Ilgtspējīgā biznesa centra direktors Arnis Sauka.

Šo pētījumu 2019. gada beigās iniciēja Latvijas Interaktīvo azartspēļu biedrība (LIAB). Pētījuma galvenie mērķi ir identificēt būtiskākos faktorus, kas veicina nelegālā tirgus apjomu Latvijas interaktīvo azartspēļu tirgū, un piedāvāt ieteikumus nelegālā tirgus apjoma mazināšanai.

Pētījums un tā ieteikumi balstās uz pieņēmumu, ka azartspēles, tai skaitā interaktīvās, daļai spēlētāju rada nopietnas atkarības problēmas. Tomēr atšķirībā no “zemes” azartspēlēm, pieeju interaktīvajām azartspēlēm Interneta vidē pilnībā noslēgt nav iespējams. Turklāt visi esošie pierādījumi liecina, ka neskatoties uz dažādiem ierobežojumiem un izglītošanas kampaņām, azartspēles cilvēki gribēs spēlēt tik un tā – legāli vai nelegāli.

Pētījums balstās uz vairākiem, vienam otru papildinošiem datiem: pieejamo interaktīvo azartspēļu nozares statistiku, padziļinātajām intervijām ar lielākajiem nozares uzņēmumu vadītājiem, kas kopumā sastāda aptuveni 90% no interaktīvās azartspēļu nozares apjoma Latvijā. Papildus tika veiktas arī intervijas ar galveno atbildīgo institūciju – Finanšu ministrijas un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvēm. Visas intervijas tika veiktas 2020. gada marta sākumā.