Valmierā notika seminārs par azartspēļu atkarības prevenciju un palīdzības iespējām

Valmierā notika seminārs par azartspēļu atkarības prevenciju un palīdzības iespējām

Trešdien, 5. jūnijā Valmierā notika kārtējais reģionālais seminārs sociālā darba profesionāļiem Azartspēļu atkarība – prevencijas rīki un palīdzības iespējas.

Šis bija jau trešais reģionālais seminārs, kuru rīkoja Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes, Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība (LIAB), Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (IUAI) un Liepājas sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs.

Semināra ietvaros biedrības Skalbes valdes locekle, atbalsta tālruņa azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem koordinatore Santa Laimiņa stāstīja par azartspēļu atkarības pazīmēm un atbalsta tālruņa darbības specifiku; IUAI vadītāja Signe Birne informēja par pašattiekušos reģistra darbību, savukārt inspekcijas psiholoģe Elīna Brila stāstīja par psihologa atbalsta iespējām un atkarības mehānismiem; Entain klientu apkalpošanas un atbildīgas spēles nodaļu vadītāja Marina Davidova runāja par atkarību prevencijas rīkiem legālo operatoru vietnēs un nelegālās spēles riskiem.

“Reģionālie semināri ir ļoti vērtīga iespēja klātienē dalīties ar kolēģiem ar uzkrāto pieredzi, zināšanām. Sinerģija starp iesaistītajām pusēm – krīzes centru Skalbes, inspekciju un sociālajiem dienestiem ir viens no priekšnosacījumiem lai atkarību prevencija būtu veiksmīga,”

norāda IUAI psiholoģe Elīna Brila.

Liepājas Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra vadītāja, eksperte vardarbības un atkarību jautājumos Madara Lapsa semināra dalībniekiem stāstīja par palīdzības iespējām un atveseļošanās resursiem personām ar azartspēļu spēlēšanas traucējumiem un viņu tuviniekiem. Savukārt Liepājas Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra brīvprātīgais darbinieks, mentors un personīgās izaugsmes treneris Guntis Ivanovskis iepazīstināja ar savu atkarības un atveseļošanās stāstu.

Reģionālais seminārs Valmierā "Azartspēļu atkarība – prevencijas rīki un palīdzības iespējas"

Piedalīties seminārā bija aicināti Vidzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, skolu sociālie pedagogi un citi valsts un pašvaldības iestāžu speciālisti, kuri ikdienā sastopas ar atkarības problēmām. Valmierā semināru apmeklēja gandrīz 30 speciālisti, aktīvi iesaistoties viedokļu apmaiņā un spriežot par atkarību prevenciju. Maijā šādi semināri jau notika Liepājā un Daugavpilī,  savukārt rudenī semināri plānoti arī Jelgavā un Rīgā.