Par atbildīgu spēli

Par atbildīgu spēli
Jānis Trēgers Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība (LIAB), SIA viensviens.lv valdes priekšsēdētājs

Azartspēles un bizness, kas tajās balstās, sabiedrībā tiek uztvertas neviennozīmīgi. Galvenais iemesls - azartspēles kā izklaides veidu aizēno azartspēļu atkarību stāsti. Bieži arī ir dzirdami priekšlikumi aizliegt azartspēles kā jomu. Taču pasaules prakse un jaunākie pētījumi rāda, ka šāds priekšlikums izklausās derīgs tikai vārdos. Efektīvākais un sabalansētākais risinājums ir meklējams citur.

Cilvēkiem vienmēr ir bijusi un vienmēr būs vēlme izjust azartu. Pētījumu dati apstiprina, ka absolūti lielākajai spēlētāju daļai, kas šādi izvēlas izklaidēties, nav novērojama atkarība no spēlēšanas vai citi būtiski riski. Un tikai proporcionāli ļoti neliela daļa spēlētāju – no 2% līdz 5% ir tie, kas pakļauti atkarību riskam. Tāpēc tā vietā lai cīnītos ar negatīvajām sekām mirklī, kad spēle ir beigusies un tās jau ir iestājušās, lielākais darbs veicams pirms katrs spēlētājs vēl ir veicis savu pirmo likmi un kā arī vēl spēles laikā.

Pat aizliedzot legālu azartspēļu biznesu, vēlme izjust azartu paliek. Bet pieprasījums rada piedāvājumu - nelegālās azartspēļu vietas – fiziskas vai virtuālās. Šādam pavērsienam sekas ir daudz nopietnākas t.sk. organizētā noziedzība, neaizsargāti spēlētāji, ēnu ekonomika un citas.

Par to, ka azartspēļu aizliegums nav risinājums liecina skaitļi. Pat bez aizlieguma un ar gana daudzpusīgu licencēto azartspēļu piedāvājumu (deviņi licencētie operatori), Latvijā joprojām 50% no spēlēšanas apjoma internetā notiek nelegālās vietnēs. Tās ne tikai nemaksā nodokļus budžetā, bet arī nepakļaujas Latvijas normatīvo aktu prasībām spēļu algoritmu godīguma sertifikācijā, datu un maksājumu drošības prasībām un nepiedāvā atbildīgas spēles mehānismus.

Risinājums ir jāmeklē citur – piedāvājot atbildīgas spēles vidi.

Kas ir atbildīga spēle

Daudzās Rietumu valstīs atbildīgā spēle jau ir sen izplatīts standarts, kuru ievēro visi lielie azartspēļu operatori – gan spēļu zālēs, gan interneta vidē. Kas ir šī atbildīgā spēle? Tas ir vairāku faktoru kopums:  klientiem pieejama informācija, virkne nosacījumu un noteikumu, kā arī kontroles mehānismi. Šie pasākumi tiek pielietoti lai maksimāli pasargātu spēlētājus no atkarību veidošanās, kā arī pie pirmajām atkarības pazīmēm liegtu tiem spēlēt turpmāk.

Viens no atbildīgas spēles pamata priekšnoteikumiem ir spēlētāju reģistrs – tajā reģistrējas cilvēki, kuri vēlas atteikties no dalības azartspēlēs. Tas ir ļoti būtisks mehānisms, kas dod cilvēkiem iespēju pateikt ‘nē’ dalībai azartspēlēs. Cilvēkus, kas sevi ir iekļāvuši šādā reģistrā, neielaiž spēļu zālēs, tiem neļauj piedalīties izlozēs un liedz pieeju azartspēlēm interneta vidē.

Jau šobrīd Latvijā spēlētājiem ir iespējas sevi pasargāt kā spēli uzsākot, tā secinot, ka spēlēs paradumi vairs netiek kontrolēti. Latvijā likums pieprasa, ka, reģistrējot savu kontu online totalizatora vai kazino vietnē, pirms spēles uzsākšanas spēlētājs var definēt, cik lielu maksimālo likmi vai likmju apgrozījumu dienā tas varēs veikt. Tādā veidā proaktīvi iespējams noteikt rāmi savam spēlēšanas apjomam. Gadījumos, ja ar to nav pieticis un ir aizdomas vai iestājies problemātiskas spēles gadījums, spēlētājs var rakstīt iesniegumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un lūgt nepielaist sevi azartspēļu spēlēšanai Latvijā licencētos operatoros.

Diemžēl šādu iesniegumu efektivitāti mazina fakts, ka patlaban likums nepieprasa spēļu zālēm un totalizatora punktiem elektroniski pārliecināties par to ir vai nav konkrētais spēlētājs lūdzis sevi izslēgt no spēles, līdz ar to šāda pašizslēgšana de facto darbojas tikai online azartspēļu vietnēs. Ja online azartspēļu vietnēs patlaban spēlētāju pašizslēgšanu var realizēt ar faktiski 100% efektivitāti, tad spēļu zālēs to realizēt ir krietni grūtāk.

Tāpēc apsveicama ir Finanšu ministrijas un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas virzība uz vienota reģistrs izveidi, kas attieksies uz pilnīgi visiem azartspēļu nozares dalībniekiem. Šāds reģistrs un atbilstošas izmaiņas normatīvajos aktos dos tiesības arī spēļu zālēm pieprasīt apmeklētājiem identificēties un pārliecināties, vai spēlētāja vārds nav atrodams pašizslēgto reģistrā.

Atbildīgs nozīmē ilgtspējīgs

Pastāv mīts, ka nozare ir ieinteresēta veicināt atkarību rašanos. Taču to kliedē pasaules pieredze, kas rāda, ka problemātiska spēlēšana ir viens no nozares riskiem nevis “biznesa iespēja”. Ikvienam nozares dalībniekam, kas vēlās veidot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, ir jābūt ieinteresētam atbildīgas spēles principu ieviešanā.

Ja problemātiskie spēlētāji, kas saskaņā ar pētījumu datiem ir neliela proporcija no visiem klientiem (2-5%), ir identificēti kā nozares darbības galvenā problēma, un tam nevar nepiekrist, tad, šādai problēmai samilstot, nozares uzņēmēji sāk saskarties ar dažādiem riskiem. Nepievēršot uzmanību spēlētāju aizsardzībai, agri vai vēlu noved pie sekām – vēlmes “braukt otrā grāvī” un noteikt aizliegumus. Savukārt aizliegumi vienlaicīgi gan iznīcina nozari ar visu tās devumu ekonomikai un valsts budžetam, gan veicina nelegālo vietu un vietņu darbību, audzējot “ēnu ekonomiku” un organizētās noziedzības riskus.

Azartspēļu nozare ir nozīmīgs spēlētājs Latvijas tautsaimniecībā. 2017.gadā valsts budžetā tā ienesa vairāk kā 68 miljonus eiro, kas ir līdzvērtīgi, piemēram, Latvijas Robežsardzes budžetam 2018.gadā.  Un, ņemot vērā to, kā aptuveni puse no spēlētājiem joprojām izklaidējas nelegālās vietnēs, var diezgan droši pieņemt, ka nodokļu veidā neiegūtie valsts budžeta ieņēmumi ir lēšami vairākos miljonos eiro.  

Pašizslēgto spēlētāju reģistrs būtu nozīmīgs solis atbildīgākas spēles vides virzienā, tāpēc ceram, ka nozare kopumā gan interneta vietnes, gan arī fiziskās spēļu zāles spēs vienoties ar valsti par kārtību, kādā šie principi ieviešami dzīvē. Azartspēļu nozares darbības pamatā ir jābūt savlaicīgai atkarību prevencijai, ko var panākt, ieviešot atbildīgas spēles principus.