OlyBet Latvia kļuvis par Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedru

OlyBet Latvia kļuvis par Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedru

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrībai (LIAB) ir pievienojies interaktīvo azartspēļu operators SIA “OlyBet Latvia”, kas ir ar “Olympic Entertainment Group” saistīts uzņēmums.

“Augsta klientu apkalpošanas kvalitāte un savstarpēja uzticība ir mūsu biznesa prioritāte, to mūsu darbības laikā ir novērtējuši gan mūsu sadarbības partneri, gan klienti. Kļūšana par LIAB biedru ir pašsaprotams solis, kas apliecina mūsu vēlmi veidot uzticamu un legālu interaktīvo azartspēļu vidi Latvijā. Mēs novērtējam LIAB ieguldījumu nozares ilgtspējas attīstībā un komunikācijā ar sabiedrību, un ticam, ka OlyBet līdzšinējās iestrādnes un augstie standarti spēs palīdzēt stiprināt godīgas un atbildīgas interaktīvo azartspēļu vides veidošanu Latvijā,” norāda uzņēmuma valdes loceklis Gints Pakārkls. 

Kā zināms visi LIAB biedri paraksta nozares Atbildības kodeksu, kurā ir atrunāti atbildīgas spēles principi, kurus biedri apņemas ievērot. Patlaban OlyBet jau  ir ieviesis lielāko daļa Atbildības kodeksā iekļauto obligāto instrumentu, daži no tiem vēl ir ieviešanas procesā, ko plānots pabeigt līdz 31.augustam.

Atbilstoši nozares atbildības kodeksam, LIAB biedri nodrošina saviem klientiem sekojošus papildus aizsardzības instrumentus:

  • pašnovērtējuma anketu;
  • iespēju uzstādīt iemaksu vai zaudējumu limitu dienai/nedēļai/mēnesim;
  • iespēju neatgriezeniski slēgt kontu;
  • spēlētājiem ir pieejama informācija, kur vērsties pēc palīdzības;
  • spēlētājiem ir pieejama viņu spēles laika un naudas pārskaitījumu vēsture, kas ļauj izvērtēt iespējamos spēles riskus;
  • klientu serviss: spēlētājam iespējams sazināties ar operatoru, zvanot vai rakstot operatora izveidotā sarakstes vietnē (čats);
  • pēc reģistrācijas jaunajiem klientiem tiek nosūtīta informācija par iespējām, kas minētas augstāk;
  • darbinieku apmācību – ja klientu atbalsta dienestam komunikācijā ar klientu rodas aizdomas par problemātiskiem spēles paradumiem, situācija tiek analizēta un tiek lemts par nepieciešamību klienta kontu slēgt pēc spēles organizētāja, nevis klienta iniciatīvas proaktīva spēlētāju informēšana.

Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares atbildības kodeksu 2019.gada oktobrī parakstīja visi LIAB biedri: 11.lvOptibetBetsafePafbet un Alfor, apņemoties nodrošināt klientiem vairākus papildu aizsardzības rīkus, ar nolūku maksimāli samazināt atkarības rašanās iespējas. Interaktīvo azartspēļu nozares atbildības kodekss ir līgums, kas saistošs visiem Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedriem. Kodekss ir nozari pašregulējošs dokuments, kas saskaņots ar uzraugošajām valsts pārvaldes iestādēm. Kodekss tiek pārskatīts un atjaunots vismaz reizi gadā.