Licencētie interaktīvo azartspēļu operatori apņemas veidot maksimāli atbildīgu komunikāciju ar klientiem un uzsāk informatīvu kampaņu par pašatteikušos personu reģistru

Licencētie interaktīvo azartspēļu operatori apņemas veidot maksimāli atbildīgu komunikāciju ar klientiem un uzsāk informatīvu kampaņu par pašatteikušos personu reģistru

Latvijas interaktīvo spēļu biedrības (LIAB) biedri, Latvijā licencētie spēļu operatori, ir izpildījuši apņemšanās, kuras uzņēmās, pērn rudenī parakstot nozares atbildības kodeksu, kā arī uzņēmās jaunas, apņemoties veidot maksimāli atbildīgu komunikāciju ar klientiem. Savukārt lai iespējami plašākai sabiedrībai būtu pieejama informācija par pašatteikušos personu reģistru, LIAB uzsāk informatīvo kampaņu par tā darbību.

LIAB biedri vienojās, ka to sniegtie pakalpojumi un komunikācija ar klientiem nedrīkst radīt maldīgu iespaidu, ka spēle var nodrošināt peļņu vai kādu citu mantisku labumu, spēles pamatā ir izklaide. Komunikācija ar klientiem, tajā skaitā operatoru tīmekļvietnēs esošā informācija nedrīkst:

 • radīt priekšstatu, ka dalība spēlēs nav saistīta ar finansiālu zaudējumu risku;
 • radīt priekšstatu, ka spēlētāja prasmes varētu ietekmēt veiksmes spēles iznākumu;
 • radīt priekšstatu, ka dalība spēlēs varētu būt iespējama anonīmi vai neuzturot spēles kontu pie spēļu operatora;
 • demonstrēt, piekrist vai veicināt noziedzīgu vai antisociālu rīcību;
 • norādīt, ka azartspēles ir svarīgākas par saistībām, kuras izriet no ģimenes, draugu vai profesionālajām attiecībām, vai izglītības procesa;
 • radīt priekšstatu, ka azartspēles varētu veicināt spēlētāja panākumus personīgo attiecību jomā vai lielāku pievilcību;
 • saturēt vēstījumus, ar kuriem spēlētājam tiek uzspiestas vai spēlētājs tiek steidzināts veikt noteiktas darbības, vai citādi tiek ietekmēta spēlētāja rīcība, piemēram, "Jums nav ko zaudēt", "Jūsu nākamā uzvara ir tepat aiz stūra" vai "pasteidzieties un dariet tūlīt".

Komunikācijā ar klientiem interaktīvo azartspēļu operatori apņemas informēt spēlētājus par riskiem, kuri saistīti ar azartspēlēm, un jāveicina atbilstošu spēlētāju uzvedību. Spēlētājam ir jānodrošina informācija par to, kur un kādā veidā spēlētājam un ar viņu saistītajām personām ir iespējams saņemt palīdzību ar azartspēlēm saistītu problēmu gadījumos.

“Runājot par mūsu darbiem atbildīgas spēles vides veicināšanā, bieži saskaramies ar skepsi un neticību. Nevarot būt, ka uzņēmumi dara lietas, kas varētu negatīvi ietekmēt to finanšu rādītājus. Gribam kliedēt šo mītu kā aizgājušu,”

uzsver 11.lv valdes priekšsēdētājs Jānis Trēgers.

“Nozares uzņēmumi ir pārņēmuši daudzu citu valstu pieredzi un ir pārliecināti, ka nozares ilgtspēja ir iespējama tikai tad, ja tiek izdarīts maksimāli daudz, lai ar azartspēlēm saistīto problēmu apmērs tiktu mazināts vai ideāla gadījumā izskausts,” viņš turpina. “Azartspēļu izklaidē jāpaliek tikai tiem spēlētājiem, kas izklaidējas samērīgi un par līdzekļiem, kurus tie var atļauties. Atbildīga komunikācija, spēlētāju aizsardzības instrumenti, pašatteikušos reģistrs ir tās lietas, kas palīdz nodrošināt, ka atkarību riski tiek samazināti līdz minimumam un spēlētājiem ar riska pazīmēm ir iespēja sevi efektīvi un jebkurā laikā pasargāt,”

uzsver Trēgers.

Visi Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības (LIAB)  biedri, Latvijas lielākie licencētie interaktīvo spēļu operatori kopš vasaras nodrošina saviem klientiem papildu aizsardzības un atbildīgās spēles instrumentus, par kuriem bija vienojušies pirms gada, parakstot nozares atbildības kodeksu.

“Azartspēles ir izklaides nozares neatņemamā sastāvdaļa un spēļu operatoru uzdevums ir radīt tādu spēles vidi, kurā spēlētāji saņem gandarījumu no paša spēles procesa, saprotot, ka gan vinnests, gan zaudējums ir šīs spēles sastāvdaļas. Bez atbildīgas spēles principu ieviešanas šo mērķi sasniegt nav iespējams. Ir svarīgi, lai spēlētāji saglabātu saikni ar realitāti, bet ne visiem tas izdodas. Tiem, kam ir zināmas problēmas ar spēli, ir domāti šie atbildīgas spēles rīki, ar kuriem ir iespējams sevi ierobežot. Pašatteikušos personu reģistrs ir efektīvākais no šiem rīkiem un svarīgi, lai cilvēki būtu informēti par tā esamību un darbību,”

stāsta Optibet izpilddirektors Centrālajā un Austrumeiropā Dainis Niedra.

Atbilstoši nozares atbildības kodeksam, LIAB biedri nodrošina saviem klientiem sekojošus papildus aizsardzības instrumentus:

 • pašnovērtējuma anketu;
 • iespēju uzstādīt iemaksu vai zaudējumu limitu dienai/nedēļai/mēnesim;
 • iespēju neatgriezeniski slēgt kontu;
 • spēlētājiem ir pieejama informācija, kur vērsties pēc palīdzības;
 • spēlētājiem ir pieejama viņu spēles laika un naudas pārskaitījumu vēsture, kas ļauj izvērtēt iespējamos spēles riskus;
 • klientu serviss: spēlētājam iespējams sazināties ar operatoru, zvanot vai rakstot operatora izveidotā sarakstes vietnē (čats);
 • pēc reģistrācijas jaunajiem klientiem tiek nosūtīta informācija par iespējām, kas minētas augstāk;
 • darbinieku apmācību – ja klientu atbalsta dienestam komunikācijā ar klientu rodas aizdomas par problemātiskiem spēles paradumiem, situācija tiek analizēta un tiek lemts par nepieciešamību klienta kontu slēgt pēc spēles organizētāja, nevis klienta iniciatīvas proaktīva spēlētāju informēšana.

Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares atbildības kodeksu 2019.gada oktobrī parakstīja visi LIAB biedri: 11.lvOptibetBetsafePafbet un Alfor, apņemoties nodrošināt klientiem vairākus papildu aizsardzības rīkus, ar nolūku maksimāli samazināt atkarības rašanās iespējas. Interaktīvo azartspēļu nozares atbildības kodekss ir līgums, kas saistošs visiem Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedriem. Kodekss ir nozari pašregulējošs dokuments, kas saskaņots ar uzraugošajām valsts pārvaldes iestādēm. Kodekss tiks pārskatīts un atjaunots vismaz reizi gadā.

Latvijā interaktīvo azartspēļu tirgu regulē valsts, normatīvie akti nosaka licencēšanas kārtību, operatoru darbību, atbildību pret valsts pārvaldes institūcijām, tajā skaitā spēlētāju aizsardzības mehānismus. Interaktīvo azartspēļu organizatori jau šobrīd pilnā apmērā spēlētājiem nodrošina normatīvajos aktos paredzētās iespējas noteikt sev spēles likmes un apgrozījuma limitus (Ministru kabineta noteikumi Nr. 715, 10.1., 10.2.) un nepieļauj piekļuvi spēlētājiem, kas ir pašatteikušies, kā arī iedzīvotājiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem.

Interaktīvās azartspēles vairumam patērētāju ir izklaides un brīvā laika pavadīšanas veids. Diemžēl atkarību risku nav iespējams izslēgt, tāpēc interaktīvo azartspēļu nozarei ir pienākums noteikt ētiskas uzņēmējdarbības ietvaru. Šī kodeksa nolūks ir stiprināt patērētāju aizsardzību, un palīdzēt nodrošināt to, lai spēlētāju azartspēļu paradumi neattīstās no izklaides līdz atkarībai.