Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedri sniegs datus par iespējami problemātisku spēli

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedri sniegs datus par iespējami problemātisku spēli

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības (LIAB) biedri ir parakstījuši atjaunotu nozares Atbildības kodeksu, apņemoties Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai (IAUI) un Finanšu ministrijai regulāri sniegt anonimizētus datus par iespējami problemātiskas spēles tendencēm. Šie dati tiek iegūti no vienotas analītiskās monitoringa sistēmas, ko ieviesuši visi LIAB biedri.

Analītiskās monitoringa sistēmas ietvaros iegūtā informācija var palīdzēt konstatēt aktuālākās problēmas saistībā ar azartspēļu spēlēšanu un savlaicīgi lemt par atbilstošākajiem risinājumiem šādu problēmu novēršanai. Anonimizētie dati ne tikai palīdz uzlabot LIAB biedru ieviesto klientu aizsardzības mehānismu efektivitāti, bet var arī būt nozīmīgi nozares uzraudzības institūcijai – IAUI – un politikas veidotājam – Finanšu ministrijai.

LIAB biedri ikgadēji atjauno nozares Atbildības kodeksu, ieviešot arvien jaunus atbildīgas spēles un prevencijas rīkus. Nozare ir ieinteresēta tajā, lai samazinātu atkarību iespējas līdz minimumam un nodrošinātu agrīnu prevenciju, lai spēle būtu izklaide, nevis problēma. Arī nozari uzraugošās valsts iestādes darbojas ar nolūku mazināt atkarību risku, tāpēc pavisam loģiska ir mūsu sadarbība ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un Finanšu ministriju.

LIAB līdzdibinātājs, William Hill Latvia valdes priekšsēdētājs Jānis Trēgers

Parakstot nozares Atbildības kodeksu, katrs LIAB biedrs apņemas apkopot un reizi gadā līdz attiecīgā kalendārā gada 31. jūlijam IAUI un FM nodot anonimizētu informāciju par:

  • kopējo spēlētāju skaitu interaktīvo azartspēļu operatora uzturētajā reģistrā, kā arī aktīvo spēlētāju skaitu, kas pārskata periodā no sava spēles konta ir veikuši vismaz vienu likmi;
  • spēlētāju skaitu, kuri ir nonākuši augsta riska līmenī, bet pēc saziņas ar azartspēļu operatora atbildīgajiem darbiniekiem un citām interaktīvo azartspēļu operatora darbībām, kas minētas šā Kodeksa 6. nodaļā, ir mainījuši savus spēles paradumus un atgriezušies zema vai vidēji augsta riska līmenī;
  • spēlētāju skaitu, kuri pēc augsta riska līmeņa sasniegšanas un saziņas ar interaktīvo azartspēļu operatora atbildīgajiem darbiniekiem sevi ir iekļāvuši Pašatteikušos personu reģistrā.

Anonimizētās informācijas apkopošana un tālāka nodošana IAUI un FM ir darbības, ko LIAB biedri ir apņēmušies veikt papildus tiem pienākumiem par informācijas apkopošanu un sniegšanu, kas ir paredzēti normatīvajos tiesību aktos. Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, LIAB biedri arī apņēmās regulāri pārskatīt apkopojamo informāciju, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku aizsardzību spēlētājiem.

Lai azartspēles klientiem būtu tikai izklaide un klienti tiktu pasargāti no problemātisku spēles paradumu veidošanās un apzinoties agrīnas problēmu identificēšanas nozīmību, LIAB biedri veic nepārtrauktu klientu uzvedības monitoringu un analīzi. Katrs operators izmanto tā platformai atbilstošus klientu uzvedības monitoringa un risku līmeņa noteikšanas analītiskos rīkus. Pērn, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem un līdzšinējo pieredzi, LIAB biedri vienojās savu klientu uzvedības monitoringā izmantot vienotus kritērijus, kas var liecināt par problemātiskas spēles pazīmēm.

Ar mērķi savlaicīgi identificēt un novērst azartspēļu spēlēšanas riskus visi LIAB biedri ir ieviesuši un izmanto noteiktus uzvedības uzraudzības kritērijus:

  • spēlē pavadītais laiks jeb spēles ilgums;
  • klienta veikto iemaksu summas;
  • klienta veikto iemaksu biežums;
  • nesekmīgas klienta iemaksas;
  • klienta zaudējumu apmērs;
  • klienta komunikācijas ar operatoru maniere.

Operatora fiksētas minēto kritēriju izmaiņas attiecībā pret klienta parasto spēli un nobīde attiecībā pret vidējiem rādītājiem operatora platformā attiecīgos gadījumos uzskatāmas par riskantas spēles pazīmi. Piemēram, spēles ilguma pieaugums var liecināt par klienta pārmērīgu aizraušanos un spēles procesa atkarības risku, bet veikto iemaksu summas pieaugums var norādīt uz izklaidei neraksturīgu vai neadekvātu kopējo naudas patēriņu. Veikto iemaksu biežums var liecināt par impulsīvu rīcību un mēģinājumiem atspēlēties pēc zaudējuma, nesekmīgas iemaksas, kuru iemesls var būt nepietiekams naudas līdzekļu apjoms kontā vai centieni izmantot citas personas maksāšanas līdzekli, kā arī maksājumu metožu maiņa var norādīt uz klienta paškontroles zudumu. Zaudējumu apmēra pieaugums var liecināt par vairākām minētajām pazīmēm. Agresīva, rupja vai citādi neadekvāta klienta komunikācijas maniere, kā arī bonusu pieprasīšana operatoram var norādīt uz pārmērīgu aizraušanos, impulsivitāti un paškontroles zudumu.

Līdztekus minētajiem vienotajiem kritērijiem operatori turpina individuāli izmantot arī citus klientu uzraudzības kritērijus.