Lai pasargātu klientus no pārmērīgas spēles, licencētie interaktīvo azartspēļu operatori ieviesīs vienotu analītisko sistēmu

Lai pasargātu klientus no pārmērīgas spēles, licencētie interaktīvo azartspēļu operatori ieviesīs vienotu analītisko sistēmu

Lai maksimāli pasargātu klientus no problemātiskās spēles, Latvijas interaktīvo spēļu biedrības (LIAB) biedri, Latvijā licencētie spēļu operatori šodien parakstīja atjaunotu nozares atbildības kodeksu un apņēmušies ieviest vienotu analītisko monitoringa sistēmu.

Foto no nozares atbildības kodeksa parakstīšanas šeit: https://failiem.lv/u/4uwc5dhtw#/. Fotogrāfs Renārs Koris.

Atbildības kodeksu parakstīja Rihards Streiķis, Paf Latvija mārketinga vadītājs, Armands Ukass, Betsafe Latvija valdes priekšsēdētājs, Georgijs Ustinovs, Optibet valdes loceklis, Enlabs grupas finanšu direktors, Jānis Trēgers, 11.lv valdes priekšsēdētājs, Jānis Zuzāns, Alfor valdes priekšsēdētājs un Gints Pakārklis, Olybet Latvia valdes loceklis.

Lai azartspēles klientiem būtu tikai izklaide un klienti tiktu pasargāti no problemātisku spēles paradumu veidošanās, kā arī balstoties uz zinātniskiem pētījumiem un līdzšinējo pieredzi, operatori ir vienojušies savu klientu uzvedības monitoringā izmantot visiem operatoriem vienotus kritērijus, kas var liecināt par problemātiskas spēles pazīmēm. Ar mērķi laikus identificēt un novērst azartspēļu riskus visi LIAB biedri ir apņēmušies ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam uzsākt pielietot noteiktus uzvedības uzraudzības kritērijus:

 • spēlē pavadītais laiks jeb spēles ilgums;
 • klienta veikto iemaksu summas;
 • klienta veikto iemaksu biežums;
 • nesekmīgas klienta iemaksas;
 • klienta zaudējumu apmērs;
 • klienta komunikācijas ar operatoru maniere.

Ar pilnu kodeksa saturu var iepazīties šeit: https://liab.lv/spele-atbildigi/

Operatora fiksētas minēto kritēriju izmaiņas attiecībā pret klienta parasto spēli un nobīde attiecībā pret vidējiem rādītājiem operatora platformā attiecīgos gadījumos uzskatāmas par riskantas spēles pazīmi. Piemēram:

 • spēles ilguma pieaugums var liecināt par klienta pārmērīgu aizraušanos un spēles procesa atkarības risku;
 • veikto iemaksu summas pieaugums var norādīt uz izklaidei neraksturīgu vai neadekvātu kopējo naudas patēriņu;
 • veikto iemaksu biežums par liecināt par impulsīvu rīcību un mēģinājumiem atspēlēties pēc zaudējuma;
 • nesekmīgas iemaksas, kuru iemesls var būt nepietiekams naudas līdzekļu apjoms kontā vai centieni izmantot citas personas maksāšanas līdzekli,
 • maksājumu metožu maiņa var norādīt uz klienta paškontroles zudumu;
 • zaudējumu apmēra pieaugums var liecināt par vairākām iepriekš minētajām pazīmēm;
 • agresīva, rupja vai citādi neadekvāta klienta komunikācijas maniere, kā arī bonusu pieprasīšana operatoram var norādīt uz pārmērīgu aizraušanos, impulsivitāti un paškontroles zudumu.

Minētās pazīmes var liecināt par problemātisku spēli un kalpo kā brīdinājums operatoriem. Pēc pazīmes konstatācijas seko tās analīze un riska līmeņa novērtēšana. Balstoties uz noteikto riska līmeni, seko tam atbilstoša operatora rīcība: paziņojums vai brīdinājums klientam spēles konta vidē uznirstošā loga veidā vai nosūtītas vēstules veidā; paziņojums vai brīdinājums klientam elektroniskā pasta vēstulē; klientu servisa pārstāvju sazināšanās ar klientu pa tālruni vai klientu čatā; augstu risku gadījumos spēles konta iesaldēšana vai slēgšana.

Ar riskantas spēles pazīmēm identificētie klienti tiek novirzīti reģistrācijai Pašatteikušos personu reģistrā.

Pirmo reizi Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares atbildības kodeksu 2019.gada oktobrī parakstīja visi LIAB biedri, apņemoties nodrošināt klientiem vairākus papildu aizsardzības rīkus, ar nolūku maksimāli samazināt atkarības rašanās iespējas. Interaktīvo azartspēļu nozares atbildības kodekss ir līgums, kas saistošs visiem Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedriem, ikvienam jaunajam biedram, iestājoties LIAB, ir jāparaksta arī šis kodekss. Kodekss ir nozari pašregulējošs dokuments, kas saskaņots ar uzraugošajām valsts pārvaldes iestādēm. Kodekss tiek pārskatīts un atjaunots reizi gadā.

Latvijā interaktīvo azartspēļu tirgu regulē valsts, normatīvie akti nosaka licencēšanas kārtību, operatoru darbību, atbildību pret valsts pārvaldes institūcijām, tajā skaitā spēlētāju aizsardzības mehānismus. Interaktīvo azartspēļu organizatori jau šobrīd pilnā apmērā spēlētājiem nodrošina normatīvajos aktos paredzētās iespējas noteikt sev spēles likmes un apgrozījuma limitus (Ministru kabineta noteikumi Nr. 715, 10.1., 10.2.) un nepieļauj piekļuvi spēlētājiem, kas ir pašatteikušies, kā arī iedzīvotājiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem. Interaktīvās azartspēles vairumam patērētāju ir izklaides un brīvā laika pavadīšanas veids. Diemžēl atkarību risku nav iespējams izslēgt, tāpēc interaktīvo azartspēļu nozarei ir pienākums noteikt ētiskas uzņēmējdarbības ietvaru. Šī kodeksa nolūks ir stiprināt patērētāju aizsardzību, un palīdzēt nodrošināt to, lai spēlētāju azartspēļu paradumi neattīstās no izklaides līdz atkarībai.