Klondaika un TonyBet kļuva par Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedriem

Klondaika un TonyBet kļuva par Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedriem

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrībai (LIAB) aprīlī pievienojušies divi jauni biedri - SIA Klondaika un SIA TonyBet. Līdz ar to LIAB tagad apvieno deviņus Latvijā licencētos interaktīvo spēļu operatorus. Atbilstoši Izložu un azartspēļu uzraudzības komisijas informācijai, kopumā Latvijā izsniegtas 17 licences interaktīvo spēļu organizēšanai. 

“Mēs apzināmies savu atbildību klientu un sabiedrības priekšā, Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības mērķi un apņemšanās mums ir tuvi, tāpēc iestāšanās biedrībā ir bijusi mūsu dienas kārtībā. Lai iestātos biedrībā, mums. bija nepieciešams parakstīt nozares atbildības kodeksu, esam to izdarījuši un apņemies ieviest visus atbildīgās spēles rīkus, tāpat kā pārējie LIAB biedri,” stāsta SIA TonyBet vadītājs Viktors Troicins.

“Droši pakalpojumi, atbildība pret klientu, cīņa ar ēnu ekonomiku mūsu nozarē Latvijā - pie šiem jautājumiem turpmāk strādāsim kopā ar pārējiem LIAB biedriem.”

Viktors Troicins

LIAB darbojas kopš 2018. gada un apvieno lielākos Latvijā licencētos interaktīvo azartspēļu operatorus. Biedrība veicina nozares un valsts sektora sadarbību, definē un sniedz nozares viedokli valsts pārvaldes institūcijām, sadarbojoties arī normatīvo regulējumu izstrādē. 

“Lai nodrošinātu, ka Latvijas patērētājiem ir pieejami droši un stingri uzraudzīti pakalpojumi, nozarei ir nepieciešama proaktīva un uz rezultātu vērsta sadarbība ar valsti, biedrībā ir tam laba platforma. Tāpat kā pārējie LIAB biedri esam parakstījuši nozares atbildības kodeksu, apņemoties ieviest visus atbildīgās spēles rīkus. Interaktīvās azartspēļu opeartori ir augstu tehnoloģiju uzņēmumi, tāpēc mūsu nozari sauc arī par Gametech. Strādājam interneta vidē, kur aizliegumi nav efektīvi, tāpēc vēl būtiskāka ir nozares savstarpējā koordinācija un sadarbībā ar valsti.”

SIA Klondaika vadītājs Dainis Niedra

LIAB iestājas par atvērtu un godīgu tirgu visiem licencētajiem interneta azartspēļu uzņēmumiem Latvijā. Valsts un visas sabiedrības interesēs ir veidot atvērtu, regulētu un atbildīgu interaktīvo azartspēļu vidi, kur iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pakalpojumi no regulētiem un atbildīgiem tiešsaistes azartspēļu uzņēmumiem. Biedrība darbojas lai veidotu mūsdienīgu, tehnoloģiski attīstītu un sociāli atbildīgu nozari, kā arī veicinātu saprātīgu interneta azartspēļu patēriņu.

Visi LIAB biedri ir parakstījuši Latvijas interaktīvo azartspēļu nozares atbildības kodeksu, apņemoties nodrošināt klientiem vairākus papildu aizsardzības rīkus, ar nolūku maksimāli samazināt atkarības rašanās iespējas. Interaktīvo azartspēļu nozares atbildības kodekss ir līgums, kas saistošs visiem Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedriem, ikvienam jaunajam biedram, iestājoties LIAB, ir jāparaksta arī šis kodekss. Kodekss ir nozari pašregulējošs dokuments, kas saskaņots ar uzraugošajām valsts pārvaldes iestādēm. Kodekss tiek pārskatīts un atjaunots reizi gadā. Pēdējo reizi kodekss atjaunots 2021.gada decembrī. Vairāk informācijas šeit: https://liab.lv/liab-jaunumi/lai-pasargatu-klientus-no-parmerigas-speles-licencetie-interaktivo-azartspelu-operatori-ieviesis-vienotu-analitisko-sistemu/

Latvijā interaktīvo azartspēļu tirgu regulē valsts, normatīvie akti nosaka licencēšanas kārtību, operatoru darbību, atbildību pret valsts pārvaldes institūcijām, tajā skaitā spēlētāju aizsardzības mehānismus. Parakstot nozares atbildības kodeksu, LIAB bideri uzņemas papildu saistības un apņemšanās, kuras ir plašākas, par valsts noteiktajiem pienākumiem,  lai veicinātu maksimāli atbildīgu spēles vidi. 

Interaktīvās azartspēles vairumam patērētāju ir izklaides un brīvā laika pavadīšanas veids. Diemžēl atkarību risku nav iespējams izslēgt, tāpēc interaktīvo azartspēļu nozarei ir pienākums noteikt ētiskas uzņēmējdarbības ietvaru. Šī kodeksa nolūks ir stiprināt patērētāju aizsardzību, un palīdzēt nodrošināt to, lai spēlētāju azartspēļu paradumi neattīstās no izklaides līdz atkarībai. LIAB savulaik stingri iestājās par pilnvērtīga pašattikušos personu reģistra ieviešanu Latvijā, un kopš tā darbības sākuma organizē informatīvās kampaņas, popularizējot šo atkarību prevencijas rīku. Vairāk informācijas šeit: https://liab.lv/liab-jaunumi/liab-rosina-paplasinat-pasatteikusos-registra-iespejas/.