Dainis Niedra: Azarstpēļu vietnēs tikpat stingras AML prasības, kā bankās

Dainis Niedra: Azarstpēļu vietnēs tikpat stingras AML prasības, kā bankās

Latvijā licencēto interaktīvo azartspēļu operatori ir mūsdienīgi tehnoloģiju uzņēmumi. Mākslīgā intelekta (AI) un citu jaunāko tehnoloģiju izmantošanas dēļ, šo nozari pamatoti dēvē par GameTech. Tehnoloģijas palīdz veidot un pielietot atbildīgas spēles rīkus, palīdzot savlaicīgi pamanīt gadījumus, kad rodas aizdomas par problēmātisku spēli. Tehnoloģijas palīdz arī izpildīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML jeb Anti money laundering) prasības.

Ne visiem zināms, ka Latvijā licencēto operatoru uzraudzība noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas jomā ir identiska tam, kā tiek uzraudzītas bankas un citas finanšu institūcijas. AML prasības ir stingras gan Eiropas, gan Latvijas līmenī. Latvijā licencēto spēļu operatori darbojas strikti uzraudzītā vidē, piedāvājot drošus un atbildīgus pakalpojumus. Operatoru darbu uzrauga valsts, šo funkciju veic Azartspēļu uz izložu uzraudzības inspekcija (AIUI), kā arī Finanšu izlūkošanas dienests (FID).

Legālo, Latvijā licencēto interaktīvo azartspēļu vietņu darbību AML jomā regulē virkne normatīvo aktu: Eiropas Savienības direktīvas, Eiropas Komisijas Pārnacionālā riska novērtējums, Nacionālā riska novērtējums. Savukārt Latvijas līmenī uz licencētajiem operatoriem attiecas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, Azartspēļu un izložu likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides vadlīnijas azartspēļu un izložu organizatoriem, kā arī Starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides vadlīnijas kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas licenci azartspēļu un izložu organizācijai. 

Kā redzams, uzraudzība ir vispusēja un stingra, Latvijā licencēto interaktīvo azartspēļu operatori veic tādas pašas pašas AML pārbaudes, kuras veic bankas: klientu identificēšana, risku izvērtēšana, klientu izpēte, klientu darījumu uzraudzību, atturēšanā no aizdomīgiem darījumiem, ziņojumu sniegšana FID, dokumentu glabāšana, sankciju riska pārvaldība. Arī operatoru atbildība ir tāda pati, kā finanšu iestādēm, augstākminēto likumu, normatīvo aktu un prasību pārkāpumi tiek sodīti. Sodi var būt no brīdinājuma līdz pat vietnes darbības apturēšanas vai pārtraukšanas. 

Kā jau uzsvēru, Latvijā licencētie spēļu operatori, sniedz atbildīgus un drošus pakalpojumus, ko var apstiprināt abas valsts institūcijas, kuras veic operatoru uzraudzību. Taču Latvijā ir ļoti liels nelicencētais, nelegālais online azartspēļu tirgus, tā īpatsvars ir 44% no kopējā jeb 44,7 milj. eiro. Tas ir ievērojami vairāk nekā Igaunijā un Lietuvā. Nelegālais tirgus tā ir ēnu ekonomika. Tie ir nenomaksātie nodokļi un izvairīšanās no jebkādas atbildības. Gan attiecībā uz atbildīgas spēles prinipiem, kurus nelegālās vietnes neievēro, gan uz pašatteikušos reģistra prasībām, un arī uz AML prasību ievērošanu. Latvijā nelicencētās vietnes neuzrauga neviena valsts institūcija, pašatteikušos personu reģistra datus nelegālās vietnes neņem vērā, AML prasības uz tām neattiecas un netiek ievērotas, līdz ar to liels ir arī noziedzīgi iegūto līdzekļu risks.

Nelegālā azartspēļu tirgus daļas samazināšanā ieinteresēta, pirmkārt, pati valsts. Arī licencētie opartori, un, protams, tas ir arī spēlētāju interesēs. Jo mazāka nelegālo vietņu daļa, jo lielāks ir legālās nozares pienesums tautsaimniecībai, drošāki pakalpojumi un mazāka iespēja, ka spēlē iesaistīsies spēlētāji no riska grupas, visbeidzot, mazāki arī finanšu riski, gan valstij kopumā, gan katram spēlētājam individuāli.

Lai legālās vietnes varētu konkurēt ar nelegālo operatoru piedāvājumu, ir būtiski, lai legālās nozares regulējums būtu stingrs, bet saprātīgs. Piemēram, pārāk striktie reklāmas liegumi attiecas tikai uz licencētajām vietnēm, savukārt nelicencētās ar savu diezgan agresīvo reklāmu aizpilda laukumus. Kaut ko aizliegt internetā ir neiespējami, slēdzot vienu nelegālās vietnes IP adresi, vietā rodās divas jaunas, Azartspēļu un izložu inspekcija (AUIA) šo darbu veic jau sen un regulāri, un zina, cik sarežģīti ir cīnīties ar šīm vietnēm.

Lai veiksmīgāk sadarbotos ar valsti, veidojot atbildīgu spēles vidi, Latvijā licencētie interaktīvo azartspēļu operatori apvienojušies Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrībā (LIAB). Arī veiksmīga cīņa ar nelegālajām azartspēļu vietnēm ir iespējama tikai valstij un nozarei sadarbojoties. Un jo mazāk būs nelegālo vietņu, jo mazāki būs arī AML riski valstij.