Sākuma lapa

Tabulas un grafiki
INTERAKTĪVO AZARTSPĒĻU NOZARES PĒTĪJUMS
Mazināt nelegālo online azartspēļu īpatsvaru, apkarojot ēnu ekonomiku un atkarību riskus, ir iespējams tikai pie nosacījuma, ja patērētājiem tiek nodrošināts legāls un kontrolēts interaktīvo azartspēļu piedāvājumu. Tā secināts pētījumā “Latvijas interaktīvo azartspēļu nozare: izaicinājumu un risinājumi nelegālās tirgus daļas mazināšanai”, ko ir veicis SSE Riga profesors un Ilgtspējīgā biznesa centra direktors Arnis Sauka.

BIEDRĪBAS MĒRĶI

Definēt interaktīvo azartspēļu nozari.

Ieviest standartus, kas veicinātu godīgu un sociāli atbildīgu interaktīvo azartspēļu nozares vidi.

Pilnveidot interaktīvo azartspēļu nozares regulējošos normatīvos aktus, ar nolūku mazināt ēnu ekonomiku nozarē un veicināt vienlīdzīgu konkurenci.

Atbalstīt valsts pārvaldes institūcijas un likumdevēju varu cīņā ar nelegālajiem ārvalstu interaktīvo azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem.

Nodrošināt biedrības locekļiem juridiskas konsultācijas par normatīvo regulējumu, nodokļu politiku, klientu datu aizsardzību u.tml.

Nodrošināt aktuālāko informāciju par interaktīvo azartspēļu nozari.

Nodrošināt savstarpējās komunikācijas platformu nozares uzņēmumu pārstāvjiem.

Veidot nozares tēlu publiskajā informācijas telpā.

BIEDRI